Welkom Tuisblad Kontak Ons Akademie Sport Kultuur Nuusbriewe Algemeen Hugies Nuus Wat gebeur in HUGIELAND Top Prestasies Personeel Advertensies

 

Webblad is tans nog onder konstruksie asb. wees geduldig


Baie Dankie


Kliek Hier vir ons Facebook blad!!!

Om ons kommunikeerder te "Download" Kliek Hier en installeer dit.


Volg instruksies.


http://www.school-communicator.com/download.php

Die Hugie-missie


'n Christelike tradisie in die opvoeding van leerlinge vir die beroepseise van môre; waar elke leerling tot sy volle totaliteit ontplooiing kom in 'n gesonde, bekostigbare opvoedings milieu.
Geskiedenis van Hoërskool Hugenote. Word deel van ons Poslys. Hugies Kalender


Oud Hugies Word deel van ons databasis.Kliek hier!


 


BOODSKAP VAN DIE HOOF
 


Mnr. F. H. Styger


 


 

 

Die inhoud van hierdie webtuiste skuif slegs die gordyn op `n klein skrefie oop op die werklikheid van die kampus van Hoërskool Hugenote. Ook kan hierdie paar woorde nie reg laat geskied aan al die mooi van ons skool nie. 


Ons glo dat ons skool, in die jare vorentoe van ons pragtige land, ook sy beskeie bydrae sal lewer in die opbou van elke lid van ons bevolking.


Hoërskool Hugenote is oor baie jare heen tot die ontwikkeling van kinders se Godgegewe talente verbind. Ons erken en respekteer nog altyd elke leerling se uniekheid en individualiteit. Ons roeping is om elke Godgegewe kind te laat gedy tot `n Gods dienaar.


 


Hugenote is besonder trots op sowel sy akademiese asook sy kultuur- en sportprestasies oor `n hele paar jaar heen.


Dis voorwaar n skool met alles denkbaar tot die beskikking van elke leerling, sodat hy/sy vir die toekoms toegerus kan wees en met waagmoed dit tegemoet sal gaan. Die prestasies van ons oud-leerlinge is ons getuienis. Van Bloemfontein, Stellenbosch tot by UJ, Pukke, Tukkies en selfs aan Universiteite oorsee word ons leerlinge met ope arms ontvang. Ons oud-leerlinge is orals prominent waar hulle ongekende sukses behaal en die toon binne hulle werkkring en gemeenskap aangee.


 


Hoërskool Hugenote lewe sy leuse: “Dien ‘n Ideaal” op alle vlakke van die lewe uit. Tydens en na skoolure word gebou en gewerk en is ons Hugies in aksie. Hugies pak alles met oortuiging aan en ondersteun mekaar ten volle. Ons leef ons roeping uit en “laat die legende voortleef” in alles wat ons ten doel stel.


As jy, ‘n voornemende leerder, werklik in jouself en jou toekoms belangstel jou talente wil uitleef kies Hoërskool Hugenote en word so lid van ‘n wenspan.

 

 


BOODSKAP VAN DIE BEHEERLIGGAAM (Kliek hier en ontmoet ons Bl lede.)


 


Soos vir baie ouers van graad sewe en ander nuwe leerlinge, het die tyd nou ook aangebreek om die regte besluite te neem ten opsigte van die toekoms van u kind. Dit is voorwaar groot en belangrike keuses wat gemaak moet word.


Ons wil u graag as ‘n Christelik Afrikaanse skool aangaande dit wat ons u kind kan bied inlig. Hugenote neem reeds vir jare in Springs en in sy streek die voortou op akademiese gebied. Dit word swart op wit bewys deur die uitslae van ons matrikulante. Ons is ook trots op ons uitslae en prestasies op die gebied van die : C.S.V., revue, koor, Jonge Juffies, redenaars, toneel, skaak, atletiek, hokkie, netball, krieket, rugby, tennis en kuns.


 


Die feit dat ons so ‘n verskeidenheid vak keuses en aktiwiteite beskikbaar stel, maak van Hugenote die skool waar elke leerling hom/haar tuis kan voel en hom/haar self kan uitleef. Ons, die bestuursliggaam, stel ons self beskikbaar indien u enige probleme ervaar of twyfel in u hart het. Die trots van Hugenote lê in sy jongmense (en ook al ouer mense) wat die Hugie pad met sukses geloop het en nog steeds die Hugie tradisie laat voortleef.


 


Van Hugenote en veral van ons as bestuursliggaam, se kant, wens ons u sterkte toe en bid dat die besluit wat u geneem het, die vrugte sal afwerp wat u vir u kind in die vooruitsig gestel het.


 


Ons ontmoet mekaar in Hugieland.


 


Hugie-groete.  


Beheerliggaam