Hoërskool Hugenote

Die legende leef voort

VAKKEUSE

Tuisblad Akademie Sport Kultuur

Die legende leef voort

Hoërskool Hugenote

Addisionele Wiskunde, Spraak en Drama mag met toestemming

as ekstra vakke geneem word

Graad 8 en 9:

Taal, geletterdheid en kommunikasie

Natuurwetenskappe

Menslike en Sosiale Wetenskappe

Kuns en Kultuur

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Wiskunde geletterdheid, Wiskunde en

Wiskunde Wetenskappe

Lewensoriëntering

Graad 10, 11 en 12:


Verpligte vakke:Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid


Keuse vakke:


Ekonomiese en bestuurswetenskappe:


Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidstudies,

Toerisme


Menslike en Sosiale Wetenskappe:


Geografie


Fisiese Lewens en Rekeningkudige Wetenskappe:


Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie,

Rekenaartoepassingstegnologie


Ingenieurs en Tegnologie:


Ingenieurs- Grafika en Ontwerp
Siviele Tegnologie


Dienste:


Verbruikerstudies


Kuns:


OntwerpKliek hier

Oud Hug

Kliek hier

Skoollied:
CM Van den Heever

U is besoeker No: nommer