Hoërskool Hugenote

Die legende leef voort

VAKKEUSE

Tuisblad Akademie Sport Kultuur

Die legende leef voort

Hoërskool Hugenote

Kliek hier

Oud Hug

Kliek hier

Skoollied:
CM Van den Heever

U is besoeker No: nommer

Addisionele Wiskunde, Spraak en Drama mag met toestemming

as ekstra vakke geneem word

Graad 8 en 9:

Taal, geletterdheid en kommunikasie

Natuurwetenskappe

Menslike en Sosiale Wetenskappe

Kuns en Kultuur

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Wiskunde geletterdheid, Wiskunde en

Wiskunde Wetenskappe

Lewensoriëntering

Graad 10, 11 en 12:


Verpligte vakke:Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid


Keuse vakke:


Ekonomiese en bestuurswetenskappe:


Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidstudies,

Toerisme


Menslike en Sosiale Wetenskappe:


Geografie


Fisiese Lewens en Rekeningkudige Wetenskappe:


Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie,

Rekenaartoepassingstegnologie


Ingenieurs en Tegnologie:


Ingenieurs- Grafika en Ontwerp
Siviele Tegnologie


Dienste:


Verbruikerstudies


Kuns:


Ontwerp