Hoërskool Hugenote

Die legende leef voort

AKADEMIE

Tuisblad Akademie Sport Kultuur

Die legende leef voort

Hoërskool Hugenote

PRESTIGE AAND 2017

Violanta Odendaal  is tydens die jaarlikse Prestige-aand aangewys as die skool se DUX-leerling van 2017.  Sy het trofees ontvang vir die beste prestasie in tale, asook die beste prestasie in Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Lewensoriëntering, Afrikaans, Engels, Lewenswetenskappe en Musiek.  Daarmee saam het sy die Hugenote Kruis verwerf.

Chante Zietsman het die trofee ontvang vir beste prestasie in Ingenieurs Grafika en Ontwerp.

Emile Pienaar het ‘n trofee ontvang vir uitsonderlike diens buite kurrikulêre verband.

Ruan Oosthuizen het die trofee vir beste prestasie in Siviele Tegnologie ontvang, asook akademiese merietekleure.

Giséle Cummings het ‘n trofee ontvang vir die beste prestasie in Verbruikerstudies.

Seuns wat as die Ware Hugenoot aangewys word, moet aan die volgende vereistes voldoen: Karaktervastheid, beginselvastheid, pligsgetrouheid, durf, inisiatief, deursettingsvermoë, lojaliteit, nederigheid, standvastigheid en prestasie volgens vermoë.  Hulle moet ten alle tye die beeld van die skool uitdra.  2017 se Ware Hugenote is Waldo Krige en Dylan du Preez. 

Anri van der Westhuizen is aangewys as die Perderuiter en Senior Sportvrou van 2017.

Manie le Corre het die trofee ontvang vir die beste prestasie in Spraak en Drama, en is ook aangewys as die Senior Kultuurman van 2017.


Baie geluk met jul pragtige prestasies!!

Kliek hier

Oud Hug

Kliek hier

Skoollied:
CM Van den Heever

U is besoeker No: nommer